HONORARY FELLOWS OF IETE

/tr>
Year of Election Name
1954-55 Dr S Radhakrishnan 
1955-56 Prof S K Mitra
1956-57  Prof M S Thacker 
1957-58 Shri S R Kantabet 
1960-61 Dr Edward Appleton 
1962-63 Dr D S Kothari 
1963-64 Pandit Jawaharlal Nehru 
1965-66  Shri Lal Bahadur Shastri 
1966-67  Dr Homi J Bhabha 
1966-67 Dr S Bhagvantam 
1974-75 Prof M G K Menon 
1975-76  Dr M Mili 
1977-78 Prof John Bardeen 
1979-80 Prof K R Ramanathan 
1983-84 Dr M S Sanjeevi Rao
1983-84 Sir Martin Ryle
1983-84 Dr C K N Patel 
1984-85  Prof Raj Reddy 
1984-85  Prof Satish Dhawan 
1984-85  Dr A Hewish 
1985-86  Dr Gerard Thery 
1986-87  Prof S Chandrasekhar 
1986-87  Prof Thomas Kailath 
1987-88  Prof C N R Rao 
1987-88  Sir Neville Francis Mott 
1987-88 Dr R E Butler 
1989-90  Prof Jayant Narlikar 
1990-91  Mr Olof Lundberg 
1990-91  Dr Pekka Tarjanne 
1990-91  Dr V R Gowarikar 
1991-92  Dr V S Arunachalam 
1992-93  Shri Ratan N Tata 
1993-94  Dr B S Leo Esaki 
1994-95 Dr A P J Abdul Kalam 
1995-96  Prof G Swarup, FRS
1996-97  Prof Yash Pal 
1997-98 Shri N Vittal 
1998-99  Dr R A Mashelkar, FRS 
1999-2000 Dr R Chidambaram 
2000-01  Shri Azim H Premji 
2001-02  Shri N Chandrababu Naidu
2002-03 Prof V S Ramamurthy
2003-04 Dr F C Kohli
2005-06 Shri Sunil Bharti Mittal
2006-07 Dr Anil Kakodkar
2006-07 Shri G Madhavan Nair
2007-08 Shri N R Narayana Murthy
2008-09 Dr E Sreedharan
2009-10 Dr K Radhakrishnan
2009-10 Shri Sam Pitroda
2010-11 Prof V N Rajasekharan Pillai
2010-11 Prof D P Agrawal
2011-12 Dr V K Saraswat
2012-13 Dr M M Pallam Raju
Dr Hamadoun I Toure
2013-14 Dr Avinash Chandra
2014-15 Shri S Ramadorai
2015-16 Shri A.S Kiran Kumar
2015-16 Shri Kris Gopal Krishnan
2017-18 Dr K Sivan
2018-19 Dr Ulrich RohdeContact Details
Address :

IETE, 2, Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi, 110003, India

Email : dysec@iete.org
Phone : 011-43538823
© Copyright IETE.ORG